Kuntokaarna

Oman arjen hallintaa
turvalli­sessa kodin­omaisessa ympä­ristössä

Kaarnakodin 16-paikkainen Kuntokaarna tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua arjen tukea tarvitseville mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, nuorille aikuisille ja psyykkisesti oireileville pitkäaikaissairaille.

Kuntokaarnan tavoitteena on asukkaiden arjen hallinnan ja elämisen taitojen tukeminen ja kasvattaminen. Kuntouksen tavoitteena on asiakkaan siirtyminen itsenäisempään asumiseen. Kaarnakodilla on myös kaksi tukiasuntoa, joihin on mahdollisuus siirtyä  kuntoutuksen edetessä. Tukiasunnot sijaitsevat Kaarnakodin läheisyydessä.

Tarjoamme Kaarnakodissa myös arviointijaksoja, jonka aikana arvioimme asukkaan psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä, sekä annamme vinkkejä arjen toimintoihin mahdolliseen kotiin paluuseen. Tarjoamme myös intervallijaksoja, esimerkiksi omaishoitajan lomien ajaksi mielenterveys- ja päihdekuntoitujille.

Naisen kadet pitelevat vaahteran lehtea.

Hyvää elämänlaatua yksilöä huomioiden Kuntokaarnassa

Tavoitteenamme on luoda asukkaalle mahdollisimman hyvä elämänlaatu yksilölliset tarpeet huomioiden. Järjestämme asukkaille päivätoimintaa, ulkoilua ja retkiä, jotka antavat mielenvirkeyttä ja ylläpitävät toimintakykyä.

Kuntokaarna – tukea arkeen kohti itsenäistä asumista

  • ohjaus ja avustaminen arkitoimissa
  • kuntouttavaa harrastus-, virike- ja ryhmätoimintaa
  • ympärivuorokautista oman arjen hallinnan lisäämistä turvallisessa ympäristössä
  • fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn arviointia
  • asuminen tukiasunnossa kuntoutuksen edetessä