Hoivakaarna

Ohjausta ja avustamista arkitoimiin turvallisessa ympäristössä

Kaarnakodin 11-paikkainen Hoivakaarna tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Nimensä mukaisesti Hoivakaarnassa on enemmän hoivaa tarvitsevia asukkaita ja kuntoutuksen tarve on usein myös enemmän toimintakykyä ylläpitävää.

Nainen kerää syksyisia maahan pudonneita vaahteranlehtia.

Hyvää elämänlaatua yksilöä huomioiden Hoivakaarnassa

Tavoitteenamme on luoda asukkaalle mahdollisimman hyvä elämänlaatu yksilölliset tarpeet huomioiden. Järjestämme asukkaille päivätoimintaa, ulkoilua ja retkiä, jotka antavat mielenvirkeyttä ja ylläpitävät toimintakykyä.

Hoivakaarna – enemmän hoivaa ja tukea

  • ohjausta ja avustamista arkitoimissa
  • kuntouttavaa harrastus-, virike- ja ryhmätoimintaa
  • ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa turvallisessa ympäristössä
  • fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn arviointia